La il·lustració i l’enquadernació del llibre manuscrit

La còpia i la il·luminació: oficis i obradors

A la baixa edat mitjana, en l’entorn de Catalunya i de la resta de territoris de la Corona d’Aragó, pel que fa a la factura i decoració de llibres, ocorre quelcom de similar del que passa a la major part de centres de producció europeus: s’aferma una tendència vers la progressiva especialització de funcions en la còpia, caplletració, decoració, il·lustració, relligament, cobriment i comercialització del llibre manuscrit. Això no vol dir que una mateixa persona no pugui realitzar més d’una d’aquestes funcions alhora o en moments diferents, o que...