Pere Moragues, escultor

Es desconeix el lloc i la data de naixement de l’escultor Pere Moragues, si bé és molt probable que fos a Barcelona pels volts del 1330. De fet, la documentació l’esmenta sempre com a “ciutadà de Barcelona”. Pel que fa a la seva ascendència, s’ha suggerit com a possible pare el nom de Romeu Moragues, “lapiscida” i veí de Manresa.

Fora d’una llarga estada a Saragossa i d’algunes anades més o menys puntuals a Montserrat, Tortosa i, potser, Tarragona i Cervera, Pere Moragues devia residir habitualment a Barcelona; tenia la casa i cal suposar que el taller al Carrer Ample. Es va casar amb...