Altres tipologies de forja

Creu de terme procedent de Santa Maria de Lluçà. Les creus de terme (també anomenades peirons o pedrons) eren creus de ferro o de pedra posades sobre un pilar on els sacerdots anaven a beneir el terme per demanar la protecció celestial sobre les collites.

©Museu Episcopal de Vic, núm. inv. 511 – J.M.Díaz

Les creus de terme

El Museu Cau Ferrat de Sitges i el Museu Episcopal de Vic conserven un conjunt de creus de terme considerades d’època baixmedieval. Totes les peces contenen escenes narratives mitjançant petites figures aplicades a la creu, la qual actua com a...