Els objectes d’ús litúrgic i ús domèstic

Els canelobres i altres llums

Totes les esglésies, fins i tot les més petites, tenien canelobres destinats a la seva il·luminació; els de ferro eren la versió humil d’altres de fets amb metalls preciosos. Els canelobres d’altar, com el seu nom indica, es col·locaven a banda i banda de la mesa i els de peu s’agrupaven al seu voltant. Segons Gudiol i Cunill, la il·luminació de l’altar, reduïda a dos canelobres durant el segle XIII, arribà a sis durant el segle següent. Per a la il·luminació dels grans espais s’empraven corones de llum penjades del sostre, lluminària que augmentava amb les...