El comerç interior

Les activitats comercials, és a dir, l’intercanvi de productes amb mediació de diners o no, són tan antigues com la humanitat. De fet, n’hi ha arreu on hi hagi una societat mínimament organitzada, ja que elles mateixes constitueixen un factor d’organització social. Representar el comerç interior, el comerç local, en un mapa del món és, doncs, gairebé impossible per definició i per manca de dades homologables. Els mapes que representen les ciutats (com els mapes 15 i 53) podrien servir d’alguna manera per a expressar les principals localitzacions de les activitats...