L’administració pública

Aquest mapa mostra el nombre de treballadors a l’administració pública de diversos estats. La manca d’informació en una bona part dels estats del món és ben significativa (en molts no és una categoria sociolaboral per ella mateixa i la informació és integrada en el grup del sector de serveis). Així mateix, cal tenir en compte que, en aquells estats on hi ha informació, aquesta tampoc no és homogènia, de manera que alguns, per exemple, inclouen dins l’administració pública el personal militar, el del cos de la policia o fins i tot el judicial. En general, el nombre de...