L’explotació forestal

Des de temps immemorials, el bosc ha estat, i encara és, un dels principals recursos naturals que ha utilitzat la humanitat. En el mapa que es presenta en aquesta doble pàgina s’han cartografiat les àrees ocupades aproximadament pels boscos actuals, i les àrees de vegetació potencial (la que s’establiria, i es mantindria, si no hi hagués intervenció humana durant molts anys). Cal dir que al voltant d’un 80% dels boscos que inicialment ocupaven la Terra han estat eliminats, fragmentats o degradats. Segons Greenpeace, cada any se’n destrueixen uns 10 milions d’hectàrees, cosa que...