La indústria

Des dels inicis de la Revolució Industrial fins a l’actualitat la industrialització s’ha considerat sinònim de desenvolupament. La indústria continua essent un factor de desenvolupament malgrat el pes que van adquirint els serveis en l’economia d’un territori. Una part de la seva importància rau en la capacitat de generar altres activitats en el territori, com ara empreses auxiliars o els serveis a la producció.

La distribució de la indústria a escala mundial presenta grans diferències d’uns països a uns altres. L’origen d’aquestes diferències es troba en el fet que la...