L’abastament d’aigua

En el mapa es representen dues variables: d’una banda els recursos d’aigua disponibles i, d’altra banda, el consum urbà d’aigua per persona i any. El consum urbà inclou el consum domèstic i el consum industrial. El consum domèstic, a més dels usos realitzats pels particulars, comprèn també els usos públics (reg de parcs i jardins, neteja de carrers, etc.), els comercials i també els turístics.

S’ha considerat que el consum urbà és el més representatiu del consum humà. No s’ha representat el consum total (urbà més agrícola) ja que el consum agrícola mostra més les condicions...