Cargols i cargolades

Els cargols terrestres, com els bolets, són una menja controvertida. Menjar o no menjar cargols és una qüestió fonamentalment cultural per a la majoria dels humans. Hi ha pobles que els aprecien molt, com ara els xinesos, molts pobles de l’Àfrica occidental, els aborígens australians o els boiximans. En canvi, n’hi ha que rarament els tasten, com molts pobles indis d’Amèrica del Nord, els àrabs i moltes poblacions del centre i el nord d’Europa. D’altra banda, també és molt variable la valoració gastronòmica que es fa a cada cultura de les diferents espècies de cargols disponibles.

Entre els...