El funcionament ecològic dels deserts i subdeserts càlids

Viure sense a penes aigua

Els principals factors d’estrès als ambients àrids i semiàrids són l’escassa disponibilitat d’aigua i les temperatures elevades. L’aigua és indispensable per al metabolisme de les plantes i, en particular, per a la funció clorofíl·lica i el transport de nutrients, de manera que la seva carència impossibilita la producció primària, les bases de la qual són essencialment l’aigua disponible, els nutrients minerals presents al sòl i una temperatura i una radiació favorables.

L’escassesa i la intermitència dels recursos hídrics superficials

Les aigües de...