Els conflictes de gestió i els problemes ambientals dels deserts i subdeserts càlids

L’aportació humana a la desertització

A diferència d’altres biomes, el del desert sembla l’únic al món que es troba en expansió. Això respon en part a causes climàtiques però, com ja s’ha posat de relleu, també a l’acció mil·lenària dels humans i molt particularment la més recent. Ara fa dos segles, l’escriptor romàntic francès François René de Chateaubriand (1768-1848) escrivia una frase que ha fet fortuna: “El bosc precedeix els humans, el desert els segueix”; potser no és el cas sempre ni a tot arreu però expressa bellament el paper decisiu dels humans en l’expansió dels deserts arreu...