L’aprofitament dels recursos vegetals als deserts i subdeserts càlids

Collir sense plantar

Són moltes les plantes desertícoles espontànies que ofereixen als humans possibilitats d’aprofitaments ben diverses. Algunes directament com a ombra, refugi o tanca. Altres com a font d’aliment propi o per als ramats. D’altres, se n’obté aigua, combustible o material per a la construcció d’edificacions o per a la manufactura d’una multiplicitat d’atuells, des d’armes i eines a teixits i cistelles, passant per mobiliari i objectes artístics o ornamentals. D’altres, encara, ofereixen principis actius per a aplicacions medicinals o psicotròpiques o matèries primeres per a...