La vida en aigües i riberes als deserts i subdeserts càlids

Les aigües dels deserts càlids

Certament, el tret més definitori dels deserts és l’escassesa de cursos d’aigua. Tanmateix, això no vol dir que l’aigua als deserts es trobi en volums massa petits perquè siguin biològicament poc significatius, o que les seves aigües no presentin una varietat ni un interès científic; ben al contrari. Tots els deserts, per àrids que siguin, reben pluges de tant en tant. Després de les precipitacions, de vegades intenses, les aigües poden ser prou abundants a la superfície del desert, i persistir-hi al llarg de períodes prolongats, de fins a un any o més, per a...