Les zones protegides i les reserves de biosfera als deserts i subdeserts càlids

Les característiques biològiques úniques dels deserts tenen un abast geogràfic limitat (encara que extens), molt condicionades per les rigoroses condicions ambientals. Els ecosistemes desèrtics s’adapten relativament bé als canvis cíclics a llarg termini i poden superar esdeveniments periòdics locals, com per exemple sequeres, inundacions i incendis; en canvi, són incapaços de tolerar una activitat humana continuada, especialment a molts països en vies de desenvolupament, on les elevades taxes de creixement demogràfic i la pobresa generalitzada exerceixen una pressió addicional sobre els ja...