La flora i el poblament vegetal dels deserts i subdeserts càlids

Els orígens i la diversitat de la flora dels deserts i els subdeserts càlids

Hom pot demanar-se si existeix, a escala global, una flora específica dels deserts i els subdeserts, i si hi ha uns determinats grups taxonòmics de plantes limitats a aquests ambients, però la realitat és que no. La flora dels deserts i els subdeserts és formada per elements certament especialitzats, però procedents de les grans regions florístiques on es troben.

La multiplicitat dels orígens

La flora mediterrània dóna el fonamental del poblament vegetal dels deserts i els subdeserts ‘mediterranis’ (Sàhara...