Els deserts i subdeserts càlids al món

Els deserts i subdeserts càlids del Vell Món

Els deserts càlids del Vell Món es distribueixen pel continent africà (Àfrica septentrional, meridional, de l’E i Madagascar), la península Aràbiga i el subcontinent indi. El més gran és el Sàhara, amb 9 milions de km2, que s’estén des de la mar Roja fins a la costa atlàntica, i des de les ribes meridionals de la Mediterrània fins a uns 10° N. Lògicament, en una extensió tan immensa el paisatge és molt variat (hamades, ergs, regs, zones muntanyoses, etc.) i hi ha gran diversitat de climes, tal com s’aprecia en els climogrames de tres localitats...