Els litorals rocosos amb marees: la zona intermareal

Al ritme de les marees

Als vorals entre el medi marí i el terrestre de la majoria de les costes, hi ha sistemes que, a més de l’energia que reben del Sol i la que prové de l’onatge i els corrents marins, reben la dels moviments mareals. Aquesta porció del litoral sotmès als moviments de pujada (flux) i de baixada (reflux) de les marees és el que s’anomena espai intermareal.

Sobreviure en un medi fluctuant

La característica més remarcable d’aquests sistemes és la fluctuació contínua i periòdica del nivell de l’aigua. La periodicitat de l’oscil·lació depèn fonamentalment de la posició...