Les costes baixes dels litorals sense marees: platges, aiguamolls i deltes

La distribució dels hàbitats

Tal com ja s’ha dit, parlant amb propietat, no existeixen mars sense marea. Tanmateix, com que la intensitat de la marea depèn de la massa d’aigua que es consideri, de la seva situació geogràfica i de fenòmens locals relacionats amb la forma dels litorals, hi ha mars on la marea té una feble amplitud.

Al voltant d’aquestes mars tancades, la frontera entre el medi terrestre i el medi marí és molt estreta. Quan la costa és poc elevada, el límit és constituït per una platja, una fila de dunes més o menys desenvolupada o, a la desembocadura dels cursos d’aigua...