L’aprofitament dels recursos animals dels sistemes litorals

L’activitat cinegètica

Els deltes, les llacunes i els aiguamolls litorals, en els quals la caça, la pesca i la recol·lecció d’ous i marisc oferien recursos abundants, foren probablement els primers indrets que van explotar els humans als sitemes litorals. Ho posa de manifest clarament la presència de closques d’ostres i d’altres bivalves en jaciments arqueològics molt antics, tant a les zones temperades, com a les tropicals. S’han trobat evidències, que daten de 8 500 anys enrere, de l’explotació del manglar, tant pel que fa a recol·lecció de bivalves (Anadara tuberculosa) com a caça de...