Els conflictes de gestió i els problemes ambientals

La pressió antrópica i la contaminació

La zona litoral és una àrea problemàtica com cap altra, en termes de gestió ambiental. Els occidentals pensen de seguida, en abordar aquesta qüestió, en els problemes derivats de la pressió humana sobre els sistemes naturals i en la contaminació, inquietud legítima perquè respon a un repte real, però abans encara que aquesta mena de conflictes, hi ha la tragèdia de les condicions de vida de les mateixes poblacions humanes litorals, especialment en els països asiàtics.

L’excessiva concentració demogràfica

La densitat de població humana, en efecte...