Itaipú

Quanta aigua són 29 km3? Costa d’imaginar. Expressat en litres encara és pitjor: 29 000 000 000 000, és a dir 29 bilions de litres. Un compromís amb les xifres seria dir 29 000 milions de m3, o sigui 29 000 hm3. És l’aigua continguda en una làmina d’1 m d’alçada que cobrís una extensió de 29 000 km2. Doncs aquesta ingent quantitat correspon a l’aigua que hi ha en un sol embassament enclavat al cor de la selva missionera. L’embassament hidroelèctric més gran del món: Itaipú.

Aquest colós de la generació hidroelèctrica s’alimenta d’una conca hidrogràfica de 820 000 km2. Està situat sobre el...