Legionaris i feudals, mercaders i fabricants

Barcelona és una ciutat de dos milions d’habitants, amb una regió metropolitana que en concentra més d’un milió més. Fa dos mil·lennis, però, quan les legions romanes arribaren al pla que ara ocupa la ciutat, trobaren un paisatge d’aiguamolls a penes espurnejat amb alguns poblats d’ibers laietans situats als turons que hi sobresortien, tals com Laie o Bàrcino. Terra endins, tot eren alzinars i rouredes, amb algunes clarianes esparses conreades. Decidiren d’instal·lar-s’hi.

És així que, a cavall dels regnats de Juli Cèsar i d’August, fou fundada la Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino...