Caixa Vilumara (1862-1914)

Caixa Vilumara: departament de comptabilitat (Catàleg de la Caixa Vilumara).

La Caixa Vilumara és l’entitat financera, en forma de societat no anònima, més important del segle XIX a Catalunya. El seu secret va ser mantenir-se sempre en la línia del que serà en el futur la banca comercial: captació de dipòsits en compte corrent i aplicació d’aquests recursos al descompte d’efectes comercials i a la concessió de crèdits amb garantia. Durant 62 anys va fer un bon servei financer als clients i va donar rendibilitat a les participacions dels seus socis. Sempre com a societat en comandita...