Castell de la Glorieta (Farrera)

Les primeres notícies sobre aquest castell són del final del segle XIII. El castell de Glorieta fou rentingut l’any 1298 pel comte de Foix i vescomte de Castellbò com a penyora de la quantitat prestada a Blanca de Bellera, comtessa del Pallars Sobirà, juntament amb els de Tírvia, Farrera, Biuse i Arestui. Integrada dins del quarter de Tírvia del vescomtat de Castellbò, la cavalleria de Glorieta i Montesclado tenia 7 habitants l’any 1519. Pere Tragó descriu el lloc de Glorieta com a vila closa: “El castell de Glorieta i el lloc amb algunes cases són fortalesa. Hi ha altres cases que no estan dins la fortalesa”. La cavalleria era de la senyora Joana, muller de Berenguer de Copons, i filla i hereva d’Antoni Toralla, la qual hi exercia la jurisdicció civil, mentre que la jurisdicció criminal corresponia al comte de Foix i vescomte de Castellbò.