Castell de Mont-roig (Darnius)

Cap a l’any 1070 hi hagué un jurament de fidelitat prestat al comte Bernat I de Besalú, on surt esmentat el castell de Montroig (“Monte Rogo”), la seva castellania i les seves pertinences. És possible, bé que no segur, que qui jurà fidelitat per aquest castell i per molts d’altres fos Guillem Bernat. Les notícies d’aquest castell són, però, força escasses. Al segle XIII apareix un Ramon de Mont-roig (“de Monte Rubeo”) com a arxilevita de la catedral de Girona. L’any 1292 un document diu que calia que hi hagués 18 homes per a la defensa del castell de Mont-roig, un nombre ja força important...