Castell de Montenartró (Llavorsí)

Bé que el lloc de Montenartró és esmentat en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell del 819, el primer esment sequr és del 1034.

Montenartró formava part del vescomtat de Vilamur i tenia un petit castell, avui completament desaparegut. El vescomte Ramon I de Vilamur, vençut l’any 1280 a Balaguer juntament amb altres nobles revoltats, hagué de lliurar a Pere el Gran la potestat dels seus castells, entre ells el de Montenartró, els quals no li foren restituïts fins el 1284.

Montenartró seguí les mateixes vicissituds que la resta del vescomtat i al final del segle XIV passà als Cardona...