Força de Llavorsí

El lloc de Llavorsí és documentat des de l’any 1149, tot i que la força no ho és fins al segle XIII. Segurament Llavorsí havia format part en el seu origen del terme del castell de Gilareny, molt properal poble. Llavorsí fou un terme de jurisdicció comtal.

La primera referència de la força de Llavorsí és produeix en el context de les guerres del Pallars al final del segle XIII. L’any 1298 Roger Bernat III, comte de Foix i vescomte de Castellbò, és negà a lliurar els llocs i els castells de Tírvia, Glorieta, Biuse i Arestui, empenyorats per la comtessa vídua Blanca de Bellera, quan aquesta li...