Castell de Montsonís (Foradada)

La primera referència documental del castell de Montsonís és del 1131. Es tracta d’una devolució de béns atorgada pel vescomte Guerau Ponç II de Cabrera el 31 de maig de 1131 a l’abadia de Sant Pere d’Àger, en la qual ratificava anteriors donacions a la canònica del seu avi Arnau Mir de Tost, i n’afegia de noves, entre elles el “kastrum vero de Montcenis”, en propi alou, amb el seu terme, pertinences, delmes, primícies, oblacions, “perguera” i “questa”. Disposà, així mateix, que el castlà posseís el castell sota la potestat de l’abat d’Àger, afegint que “ipsum meum parentum cui dimisero ipsum...