Sant Julià de la Portella (Foradada)

Les restes d’aquest temple es troben al nord del poble de Rubió del Mig. La primera referència sobre aquesta església és de l’any 1132, en què el comte Ermengol VI d’Urgell cedí a Pere Bernat i a Bernat Berenguer el mont de Mania, i la roca i la serra des del coll de Negra fins a Foradada. Entre les afrontacions es fa esment de l’església de Sancti luliani.

Actualment, Sant Julià de la Portella es troba en estat totalment ruïnós, de manera que només en resten algunes filades, que permeten entreveure la seva planta, d’una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular. En la façana...