Castell de Rocacorba (Canet d’Adri)

Els orígens del castell i de la parròquia de Rocacorba es confonen. La data més antiga que tenim del lloc és la del 1065 quan és citat amb el nom de “rocha curva”, en un testament de Guillem Guifré que es conserva a l’arxiu catedralici. El 1130 consta que el cavaller Rodball de Rocacorva i els seus fills pagaven delme pel mas Coll a l’església de Pujarnol. A aquest Rodball de Rocacorba, el seguí el seu fill Berenguer, casat amb una tal Flos. És a aquest Berenguer que fa referència també la concòrdia que se signà, per la qual es redimien a dos sous anuals el cens d’un porc que aquell devia...