Castellot d’Avinyonet de Puigventós

Situació

Aspecte que ofereixen les restes de la torre.

J. Bolòs

Situades al cim d’un petit turó, damunt l’aiguabarreig dels rius Manol i Rissec, hi ha les restes d’una torre de planta gairebé rodona. Segons la gent d’aquest indret, l’espècie de península on fou construïda aquesta torre antigament era més àmplia. Darrerament, a causa de les riuades, s’ha reduït considerablement.

Mapa: 258M781. Situació: 31TDG927773.

Venint de Figueres, abans d’arribar al poble d’Avinyonet de Puigventós, passat el pont del Rissec, a mà esquerra, hi ha una sèrie de xiprers, on podem deixar el cotxe. Cal deixar la carretera, continuar a peu per la riba dreta del Rissec avall i pujar al cim d’un pujol situat sobre l’aiguabarreig, on hi ha una torre d’electricitat.

Torre

Aquesta torre tenia una planta lleugerament ovalada. En l’actualitat només es conserven restes de la zona septentrional de l’edifici. El sector sud-est és en bona part desfet. El mur de l’edifici tenia un gruix d’uns 125 cm. L’espai interior de la torre tenia un diàmetre de 180 cm.

En aquest sector septentrional només s’ha conservat el mur en una alçada d’uns 75 cm, a la cara interior. A la banda de tramuntana, a l’exterior del mur, sembla com si hi hagués una banqueta de fonamentació.

Les pedres d’aquesta torre són només escalabornades, formen filades i són unides per un morter força dur.

És difícil poder datar aquesta construcció. Ha estat considerada una torre de guaita del castell d’Avinyonet o bé també un edifici d’època anterior a la medieval. Per les seves característiques pot ésser perfectament una construcció de l’edat mitjana, bé que això no ho podem pas assegurar sense realitzar-hi una acurada excavació.

Bibliografia

  • Joan Badia i Homs: L’arquitectura medieval de l’Empordà, vol. II-A (Alt Empordà), Diputació Provincial de Girona, Girona 1978, pàg. 25.