Domus de Bellfort (Manlleu)

El 1161 era senyor d’aquesta casa forta Bernat de Bellfort, que la tenia pels Besora. La família se segueix documentant fins al 1441, mentre el 1419 Huguet i Roger de Bellfort són considerats com a generosos i homes de paratge (generosum et hominem de Paratico). Actualment és un mas amb una torre i finestrals del segle XVI.