Domus de Conanglell (les Masies de Voltregrà)

S’aixeca en una gran recolzada que fa el riu Ter, enfront de la vila de Torelló. Pels anys 1125 i 1126 el lloc és esmentat com a vila i com a puig de Conangulo. N’eren senyors el senescal Guillem Ramon, la seva muller Beatriu de Montcada i el germà d’aquell, Ot. El 1139 el senescal, Guillem Ramon, amb el seu germà Ot, i el seu fill Guillem donaren la torre de Conanglell a Bernat Ermengol de Freixenet. Per successió dels Freixenet d’Alpens la domus passà a Saurina de Manlleu, que era filla de Bernat de Manlleu i de Saurina de Freixenet, que estava casada amb Ramon de Malla. L’any 1233 els esposos reberen de Garsenda de Montcada i del seu fill Gastó autorització per traslladar la domus de Conanglell al lloc que volguessin dintre els termes de l’esmentat lloc. La nova domus fou construïda en el pla i era ja habitada el 1242. Restes de l’antiga edificació són visibles encara en un pujolet veí, més a la banda de Torelló. Posteriorment la domus de Conanglell, renovada, depengué dels Malla i Conanglell, els quals van cedir-la a l’Hospital de Vic i a la Casa de la Misericòrdia, les quals encara avui en són propietàries. Des del 1857 fins a temps recents els edificis estigueren arrendats a l’exèrcit. Actualment es troba en un pur abandó.