Domus de Sorribes (les Masies de Voltregrà)

Ara un mas, al peu de la carretera N. 152, de Barcelona a Puigcerdà, a l’extrem de migdia del terme. Era la seu dels cavallers Sorribes documentats des del 1239. El nom Gelabert era el privatiu dels seus hereus dels segles XIII i XIV.