Fortalesa de Prades (la Molsosa)

Malauradament, són poques les notícies d’aquesta fortalesa. Amb tot, el terme de Prades de la Molsosa apareix documentat l’any 1021. La primera referència directa de la torre de Prades és de l’any 1040, data en la qual Eriball, bisbe d’Urgell i vescomte de Cardona, llegà a l’església de Sant Vicenç de Cardona entre altres béns, la torre de Paratras, amb l’església i la vila.