Santa Maria d’Enfesta (la Molsosa)

Del petit enclavament d’Enfesta, entre els termes de Castellfollit i Calonge, es tenen molt poques notícies històriques. El lloc d’Enfesta és documentat des de l’inici del segle XIV, per la qual cosa és molt probable que l’església de Santa Maria tingui orígens romànics. La capella d’Enfesta és una sufragània tradicional de la parròquia de Santa Fe de Calonge, vinculada a la canònica de Sant Vicenç de Cardona almenys des del 1040. Malgrat la reforma dels límits diocesans del 1957, aquest lligam amb Calonge ha propiciat que Santa Maria d’Enfesta hagi romàs al bisbat de Vic tot i trobar-se dins la província de Lleida.

L’edifici, obra de transició al gòtic, es troba en estat ruïnós. Està adossat al casal conegut com el castell, també ruïnós, que corona el petit puig entorn del qual s’apinya el poble. L’any 1979 es construí una nova capella al peu del puig on es dreça l’antiga.