La tomba de Catafau (Castellar del Vallès)

Situació

Representació gràfica d’aquesta sepultura isolada del tipus cista o caixa de lloses.

J. Roig

És situada al nord del terme, a ponent del turó Gentil, i a una distància d’un quilòmetre escàs de la pairalia de Catafau. És dins el bosc, en un turonet, mirant a migdia i molt a prop del camí.

Mapa: L36-15(392). Situació: 31TDG242126.

Per arribar-hi cal seguir la meitat de l’itinerari que es descriu per arribar a la torrota de Catafau. Situats a la bifurcació on diem que el camí, “comença a baixar amb suau pendent”, és a dir, en el moment que prenem la direcció de...