La torre d’en Malla (Parets del Vallès)

La primera referència d’aquesta torre és de l’any 904, quan surt esmentada en l’acta de consagració de l’església de Parets. El seu primer propietari fou el monestir de Sant Cugat del Vallès, però, posteriorment passà a mans de la família Vilatzir.

A la darreria del segle X —entre el 990 i el 993—ja trobem documentat el lloc i terme de Vilatzir. Un Bernat de Vilatzir, a l’inici del segle XIII donà impuls per a la construcció de l’església romànica de Parets, consagrada el 1207, en la qual el llinatge dels Vilatzir tenien la seva necròpoli familiar.

A partir de l’any 1548 adoptà el nom de torre d’en Malla, amb el qual és coneguda actualment. El 1776 n’era el propietari el convent de Santa Caterina de Barcelona. El 1835 fou comprada per la família Mandri. L’edifici actual, que correspon per la seva estructura a l’època gòtica, és de planta quadrangular, amb dues torres de planta quadrada en cada un dels angles de la façana principal.