Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre d’en Malla (Parets del Vallès)

Capella situada a la part baixa de la torre major del casal conegut com Torre d’en Malla. Aquesta torre es va construir a l’indret de la Vilatzir (en els documents villa Luidviro, villa Alduirí, Villadziro, Vilautzir, etc), àmpliament documentada des del 904. El 1044 Riculf en el seu testament va llegar l’església de Sant Iscle al seu fill Guiu, i altres béns al sacerdot que la regís. El 1067 hi ha una deixa per obres. Més endavant el seu domini va passar al monestir de Sant Cugat í així el papa Urbà II el 1098 confirmava al monestir la possessió de Sant Iscle de Villa Auziri. El casal de Vilatzir va passar a possessió dels Malla al segle XVI i això va ser causa del canvi de nom. El 1303 consta com sufragània de Sant Esteve de Parets i en altres visites pastorals com a simple capella particular. L’edifici actual està orientat vers llevant i és coberta amb una volta de mig punt molt baixa. Com hem indicat, és el peu d’una torre rectangular i per això té el tester pla, amb un nínxol, on es venera modernament una imatge de la Mare de Déu de Montserrat. La porta és lateral í dóna a migdia, i sobre el dintell hi ha la data de 1789.