Sant Martí de Vilarrosal (Parets del Vallès)

A l’enclavament de Vilarrosal, situat entre els termes de Lliçà de Munt i de Lliçà de Vall, hi surt documentada des del 904 la villa Sancti Martini, que sembla que es pot identificar amb la capella de Sant Martí de la Villa Rodaldi, citada per un document del 1110. La Vilarrosal és documentada des del 878 com la Villa Rodaldi. El 1413 consta que tenia sagrera pròpia í el visitador mana que la reparin pel seu mal estat de conservació. Una altra visita mana que la restaurin de nou el 1580 i el 1610 s’ordena a Antoni de Vilarrosal, pagès de Parets, que l’ornamenti. No en coneixem notícies posteriors.