Senyorius laics i eclesiàstics al Bages anteriors al 1300

Aguilar de Segarra

L’actual municipi és format pels termes dels castells d’Aguilar i de Castellar i els termes de les Coromines i Santa Maria de Cirera.

Castell d’Aguilar

Castell de Castellar

Artés

A l’actual municipi li ha estat retallada la parròquia de Santa Maria d’Horta que pertanyia a l’antic terme del castell d’Artés i ara és incorporada al municipi d’Avinyó. Per a l’estudi d’aquest castell remetem al que fem en tractar el seu edifici.

Castell d’Artés

Avinyó

L’actual municipi d’Avinyó és el mateix que el del terme del castell amb l’afegit de la parròquia de Santa...