Mare de Déu del Tura (Olot)

Situació

Aquest santuari es troba al bell mig del nucli de la Vila Vella d’Olot, vers el sector més llevantí de la població.

Història

El santuari de la Mare de Déu del Tura, patrona de la ciutat, té el seu origen en temps molt reculats. Hom té notícia de la seva existència per un precepte del rei carolingi Carles el Calb, datat l’any 872, pel qual confirmà a precs de Recimir, abat del monestir de Sant Aniol d’Aguja, totes les possessions de l’esmentat cenobi, entre les quals es cita en el document, “…in Basse, locum qui dicitur Olotis, cum antiqua ecclesia in honore Sanctae Mariae...