Marededeu d'Olot

Imatge de la Mare de Déu procedent d’Olot, que actualment es conserva al Museu d’Art de Girona i és inventariada amb el núm. 38.

J. Vigué

Al Museu d’Art de Girona es conserva una marededeu que figura, procedent d’Olot, inventariada amb el núm. 38 (núm. 16 del catàleg del Museu Diocesà de Girona). Fa 76 cm d’alçada per 33 cm de llargada i 28 cm de fondària. La figura del Nen fa 36,50 cm d’alçada.

La Mare de Déu va vestida amb una túnica llarga d’escot rodó fins als peus i amb un mantell que li cobreix el cap i li cau per les espatlles. Està asseguda damunt una trona flanquejada per...