Necrologi del claustre de Roda 1194-1413

Data: 1194-1413.

El claustre de la catedral de Roda conserva una important col·lecció epigràfica de làpides necrològiques que commemoren els membres de la canònica i altres persones acollides a la comunitat. Una bona part de les inscripcions incises amb lletra majúscula de transició (GUDIOL) o gòtica (DURAN GUDIOL) constitueixen, si més no, un grup bastant coherent, datat entre el 1194 i el 1241, i per tant atribuïble al petit taller d’escultors de l’anomenada escola de Roda; l’obra continuà, però, d’una manera molt més relaxada, a la segona meitat del segle XIII (sèrie entre el 1251 i el...