Restes de construccions a la Selva de Sant Romà (la Selva de Mar)

Situació

El paratge de la Selva de Sant Romà —dit popularment a la contrada, per deformació, “Sant Arromà"— és a migdia de la població de la Selva de Mar, format per una vall molt envoltada per la muntanya, entre el coll de Sant Genís a migdia i el Mirall i el coll del Molí, a tramuntana, a l’alta conca de la riera de la Selva.

Mapa: 259M781. Situació: 31TEG157853.

Un camí porta als paratges de Sant Romà, al mas Buscató que és al centre de la vall, des de la Selva de Mar pel collet del Molí. Aquest mas és a 1 km aproximadament del poble.

Història

La selva o mata...