Ruïnes de Vilarnau (Sant Sadurní d’Anoia)

Situació

Vista d’una de les escasses restes subsistents d’aquest desconegut edifici.

ECSA - J. Bolòs

Restes d’una construcció situades al mig d’un camp, actualment no treballat, al costat del riu Anoia, davant de Can Codorniu.

Mapa: 35-16(419). Situació: 31TCF998887.

Venint de Sant Sadurní d’Anoia, hem d’agafar la carretera d’Espiells. Cal travessar el veïnat de cases de Can Catassús i seguir un camí de carro que surt a l’extrem oposat d’aquesta població, sense passar el riu. Més enllà d’una resclosa i davant de Can Codorniu, hi ha un trencall a mà esquerra que mena al camp on trobem les restes de Vilarnau.

Casa

Actualment, gairebé només veiem, al mig del camp, les restes de dues parets paral·leles, que formaven part d’un edifici de planta rectangular, que feia uns 15 m de llarg i tenia una amplada, a l’interior, de 3,10 m. El mur est, tanmateix, encara continua uns quants metres més cap al nord. Les parets més ben conservades tenen tan sols una alçària de poc més de 2 m i només fan un gruix de 60 cm. Aquests murs són formats per pedres molt poc treballades, però més o menys arrenglerades, unides amb fang; són recoberts per un arrebossat fet amb morter de calç. Actualment, s’hi troben fragments de teules i fins i tot algun tros de terrissa negrosa.

Uns metres més enllà, cap al riu, hi ha les restes d’un possible cup, fet amb morter i recobert a la part interior baixa amb rajoles rogenques.

A l’extrem septentrional del camp on hi ha aquestes restes, surt un camí enclotat que passa pel costat d’uns vinyets i es dirigeix cap al nord-est. Aquest camí, que ara s’ha convertit, en alguns trams, quasi en una riera, té una amplada, en algun lloc, de gairebé 4 m i una profunditat, a banda i banda, de més de 2 m. Al llarg d’aquest recorregut sovint limita, al costat oest, amb el camp de vinyes i, a la banda est, amb un estimball.

Amb els coneixements que tenim, tant la construcció de Vilarnau com el camí són molt difícils de datar amb seguretat. Fins i tot, és difícil d’assegurar la funció de l’edifici rectangular. De fet, valorem aquest lloc sobretot com un possible jaciment arqueològic interessant.