Santa Maria de Monistrol (Sant Sadurní d’Anoia)

De la primitiva església romànica del poble de Monistrol d’Anoia no resta cap vestigi en el temple actual, ja que fou completament refet al segle XVI i molt modificat posteriorment. Possiblement s’esmenti l’església en un document de l’any 917. Tot i així, el primer esment segur del lloc és el 986, en una donació feta al monestir de Sant Cugat per Sendred i Adelaida, la seva muller. L’església apareix documentada, amb seguretat, l’any 992 com a s.Maria de Monistirolo. Cap al 1125 consta que hi havia a prop una torre. L’església i la quadra de Monistrol foren possessió del monestir de Sant Cugat fins que el 1476 passà al monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. L’església, que era parroquial, fou unida pel bisbe de Barcelona el 1503 a Sant Sadurní de Subirats. Els jerònims vengueren la quadra de Monistrol, del terme del castell de Subirats, al vice-canceller de Catalunya i donzell Honorat de Gualbes. Després passà als Dusai i per vincles familiars als Escrivà de Romaní, actuals propietaris de l’antic terme de Monistrol. Sembla que Santa Maria se segregà de Sant Sadurní el 1658, en temps del rector Magí Mora.