Sant Adrià (Lladorre)

Es desconeix l’indret exacte on devia estar emplaçada aquesta església, probablement en algun punt situat entre les poblacións de Lladorre i Tavascan. és coneix per la menció que en fa la relació d’esglésies parroquials visitades pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona l’any 1314. Segurament devia estar vinculada al mas de Sant Adrià, de la Vall de Cardós, esmentat en el capbreu de la cambreria del monestir de Gerri datat vers l’any 1338: “Primerament lo mas de Sant Adrià que a nom Bertran Mals, fa XII diners de quisties. Item fa perna, delme de totes coses, ara.l te Joan Armengou”.