Sant Andreu de Tresserres (Olost)

Situada en l’antic terme del castell d’Oristà, quan aquest es desintegrà restà en el d’Olost. Fou sempre una capella rural vinculada a la parròquia de Santa Maria d’Olost. Les primeres notícies es troben l’any 1241 en el testament de Beatriu d’Olost, on consta que deixa dotze diners a l’església de Sant Andreu de Tresserres. L’any 1687, quan la visità el bisbe Pasqual, aquest comprovà que es trobava en ruïnes, però devia ésser reparada i així ha pogut arribar dempeus fins a l’actualitat, encara que sense culte. El temple actual no correspon a l’edifici documentat el segle XIII sinó a un de posterior.